چرم چیست

چرم، اصطلاح پنهان برای تعیین پوست حیوانات بزرگتر (به عنوان مثال ، پوست گاو یا پوست اسب) استفاده می شود ، در حالی که پوست به پوست حیوانا...

ادامه مطلب